Sundhedsundersøgelse

Ved den kliniske undersøgelse af din kanin eller gnaver vil hele dyret blive gennemgået. Øjne og øre vil blive undersøgt, mundhulen vil blive inspiceret med et otoscop i det omfang, det er muligt (kan være svært på en hamster). Der vil blive lyttet på hjerte og lunger. Hud og pels kigges igennem og maven mærkes forsigtig igennem. Vi vil også spørge ind til, hvordan dit dyr bor derhjemme og hvilket foder, det fodres med. Vi har på klinikken stor viden om korrekt fodring og hold af kaniner, i kan hente en foderpyramide på klinikken og få forklaret hvordan man fodrer en kanin. Kaniner må for eksempel ikke have adgang til kalk og saltsten, da dette er direkte skadeligt for kaninen, ligeledes bør der ikke være adgang til müslifoder. Er du i tvivl om fodring og pasning af kaniner er du meget velkommen til at kontakte os.

Vaccination

Vi anbefaler altid at få kaniner vaccineret mod myxomatose, VHD1 og VHD2, dette gør vi fordi at indekaniner såvel som ude kaniner kan blive smitter.
Der findes heldigvis en kombinations-vaccine med alle 3 dele i, denne vaccine gives hver 12. måned.

Tandbehandling

Når din kanin eller gnaver kommer til tandbehandling, har der som oftest været en forudgående klinisk undersøgelse, hvor et tandrelateret problem er blevet fundet.
Når dit dyr kommer ind til tandbehandling, vil det typisk blive bedøvet for, at vi kan komme til at vurdere tænderne og specielt kindtænderne. Det kan i denne forbindelse også være en god ide at tage et røntgenbillede af kraniet for at se nærmere på tandrødder og tandstilling.

Neutralisering

At få sin kanin neutraliseret kan have mange fordele. De fleste bliver mere renlige, man minimerer hormonel betinget adfærd, forbygger livmoder- og testikelkræft og undgår man uønskede unger.
Hvis man ønsker at kaninen skal gå sammen med en artsfælle, så skal man neutralisere inden da risikoen for at kaninerne skader hinanden ellers er for stor.
Kaninen afleveres på klinikken om morgenen og kan komme hjem igen samme eftermiddag.
Kaniner skal IKKE fastes, og tag gerne en lille madpakke med til den, til når den er vågen igen efter operationen.

Kastration

Ved kastration af kanin forstås, at man bortopererer begge testikler. Dette foregår i fuld narkose.
Kaninen bliver afleveret om morgenen og vil kunne komme hjem igen samme eftermiddag. Du vil få smertestillende med hjem, som skal gives 2 gange dagligt i 3-5 dage efter operationen.
Det er vigtigt, at kaninen spiser igen lige efter operationen. Gør den ikke det, kan det være tegn på smerte. Desuden er det også en god ide at forberede sig hjemme med critical care eller recovery, så du har mulighed for at give mad, hvis kaninen ikke vil spise. Dette kan også købes på klinikken.

Sterillisation

Vi anbefaler, at man får sine hunkaniner steriliseret. Studier viser, at omkring 60-80% af alle intakte hunkaniner over 6 år vil udvikle kræft i livmoderen. Ved sterilisering forstås, at man bortopererer begge æggestokke og livmoderen.
Kaninen bliver afleveret om morgenen og vil kunne komme hjem igen samme eftermiddag. Du vil få smertestillende med hjem som skal gives 2 gange dagligt i 5-7 dage efter operationen.
Det er vigtigt, at kaninen spiser igen lige efter operationen, gør den ikke dette, kan det være tegn på smerte.
Da sterilisering er en noget større operation end en kastration, forventes det også, at der skal gives smertestillende i lidt længere tid. Desuden er det også en god ide at forberede sig hjemme med critical care eller recovery, så du har mulighed for at give mad, hvis kaninen ikke vil spise. Dette kan købes på klinikken.